Chung lưng một chiếc thuyền tình (rô ta)
Sông bao nhiêu nước ta thương mình bấy nhiêu (ta rô ta)
Chúng anh đây đứng mũi chịu sào (rô ta)
Sóng ngang gió tạt anh bẻ vào càng mau (ta rô ta)
Khuyên em đừng tính trước lo sau (rô ta)
Còn lưng còn vốn, ta nên giầu có phen (ta rô ta)
Khuyên em đừng tủi phận hờn duyên (rô ta)
Có tài có sắc, ta lên tiên có lần (ta rô ta)
Rồi ra sé lụa may quần (rô ta)
Đấy loan đây phượng ta quây quần lấy nhau (ta rô ta)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời