Sông Thao lòng nước như son
Lòng son ai cũng như còn nhớ ai
Nhớ ai hôm ở Lao Kay
Lao Kay ai có nhớ người hôm xưa

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời