Người chẳng ra người, ma chẳng ma
Nào ai còn biết ở đâu ra
Đi đêm tưởng đã quen đường lắm
Hỏi lối công danh cũng mập mờ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời