Giời sinh ra tớ kiếp con quay
Quay tít mù xanh nghĩ cũng hay
Lì mít giang sơn khi tróng mặt
Đùng lăn thiên địa lúc rời tay
Lăng băng trần thế, đi đi, đứng
Nghiêng ngả quan hà, tỉnh tỉnh, say
Thân tớ ví to bằng quả đất
Cũng cho thiên địa có đêm ngày

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời