Cô bao nhiêu tuổi? giá bao đồng?
Nằm mãi chi đây? có bán không?
Tớ muốn mua tiên, tiền chửa có
Đá vàng xin nguyện với non sông

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời