Chúng ta từng có những nỗi buồn riêng
Trong cảnh nước nhà chia cắt
Quằn quại máu, sôi trào nước mắt
Quảng Ngãi anh và Bình Định em

Cây vườn em bom lửa giết màu xanh
Thuốc độc rải giếng vườn anh cháy mặt
Người thân em bị tù, người thân anh bị bắt
Bình Định em và Quảng Ngãi anh

Nhưng một nỗi vui chung từ đấy lại thành
Những An Lão, Vạn Tường tiếp theo Ấp Bắc
Tiếng sấm nổ báo giờ tàn lũ giặc
Bình Định em và Quảng Ngãi anh

Chúng ta cùng xứ sở lớn lên
Chân trời rộng, thời gian trong vắt
Bắc của Nam và Nam của Bắc
Quảng Ngãi anh và Bình Định em

Cho đến ngày từ vui chung ta lại có những vui riêng…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời