Tại Đại hội dũng sĩ diệt Mỹ miền Trung Trung Bộ, đầu năm 1966, có em L., 13 tuổi diệt 13 tên Mỹ

Mười tuổi, cha bị giết
Em theo mẹ vào tù
Lần thứ hai mồ côi
Mẹ bị tra tấn chết

Em trốn theo du kích
Nung nấu mối hờn căm
Ròng rã suốt ba năm
Quyết trả thù giặc Mỹ

Về đại hội Dũng sĩ
“Chú bé giải phóng quân”
Quả lựu đạn lệch quần
Mặt lông tơ óng mượt…

Đi chống Mỹ cứu nước
Ai đợi chờ tháng năm?
– Mười ba tuổi, đời em
Diệt mười ba thằng Mỹ

1966

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời