Con đường hai chúng ta đi
Em không trở lại, anh thì cũng không
Cuối đường chỉ có hàng thông
Đầu nghiêng theo gió, ngóng trông người về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời