Mùa xuân không có ở đây
Giữa quân cướp Mỹ với bầy Việt gian
Cô em lặn suối băng ngàn
Theo cờ Mặt trận lên đàng tìm xuân

Lên đây gian khổ đã từng
Sắn khoai có bữa, giặc lùng mấy phen
Nhưng đời đã mới trong em
Lối đi chim gọi, trăng quen đến nhà

Những anh chị, những mẹ cha
Tâm hồn còn đẹp hơn hoa giữa đồi
Đói lòng ăn lá cũng vui
Dành em hạt muối, cho gùi bắp ngon

Hỡi người đẹp tựa núi non
Cành tơ lộc biếc mãi còn trong anh
Bước đi bạt cả ngàn xanh
Diệt thù, quét sạch sành sanh đồn thù

Núi rừng ánh sáng chiến khu
Xuống đồng đêm tối âm u tan dần
Quê em, anh giải phóng quân
Chờ anh, em với mùa xuân cùng về

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời