Tặng một em thiếu niên miền Nam

Chúng hỏi em thấy cộng sản ở đâu?
Em trả lời:
Tôi chỉ thấy
Chung quanh tôi những người thân ái
Trong hoà bình lại phải xa nhau

Chúng dỗ em biết cộng sản ở đâu?
Em trả lời:
Tôi chỉ biết
Chung quanh tôi những người thân thiết
Trong hoà bình lại chịu khổ đau

Chúng doạ em: Người nào cộng sản?
Em trả lời:
Trừ các ông
Còn những ai có một tấm lòng
Đều bị tình nghi là cộng sản

Chúng tra tấn, bảo em cộng sản
Em trả lời:
Tôi lớn lên
Chịu ơn dân ơn nước chưa đền
Tôi không xứng gọi là cộng sản

***

Bọn chó mặt người chúng giết em
Khi vừa chớm nở tuổi hoa niên
Nhân dân thương cảm cùng nhau nói
Em có tâm hồn một đảng viên

1959

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời