Mười lăm năm trước đây
Tôi đi qua Ninh Thuận
Bác Ái cam rụng đầy
Những buôn không, nhà trống

Nhân dân vào rừng sâu
Xây chiến khu chống giặc
Lúc ấy anh ở đâu
Hỡi anh Bi Năng Tắc

Anh cùng với đồng bào
Vót chông phòng giặc đến
Hay anh lên rẫy cao
Tỉa ngô và trồng sắn

Tôi gặp bao tâm hồn
Như hoa rừng nước suối
Cải tàu bay thay cơm
Chia nhau từng hạt muối

Sao tôi không gặp anh
Hỡi anh Bi Năng Tắc
Hay tôi đã gặp anh
Mà tôi không hay biết

Tập kết ra miền Bắc
Tính đã mười một năm
Tấm lòng nhớ Ninh Thuận
Trong nỗi nhớ miền Nam

Bỗng tin đài phát thanh
Anh hùng quân giải phóng
Tôi nghe có tên anh
Một người con Ninh Thuận

Hỡi người lão đồng chí
Hai mươi năm kiên cường
Chống Pháp rồi chống Mỹ
Nửa mái tóc pha sương

Ba năm nuôi cán bộ
Từng hạt gạo để dành
Sáu tháng gây cơ sở
Ăn toàn lá cây xanh

Cho đến ngày quê anh
Vùng lên trong cách mạng
Giặc đến vỡ tan tành
Tàu bay vào trúng đạn

Người Chu Ru, Raglai
Hát bài ca đoàn kết
Buôn rẫy cam trĩu đầy
Sắn ngô cùng xanh biếc

Tôi đã gặp anh rồi
Hỡi người con Bác Ái
Cả quê anh sục sôi
Giữa miền Nam vĩ đại

6-1965

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời