Nở trước trăm hoa hoa xuyên tuyết
Đem tin xuân đến khắp trăm nhà
Tìm màu trắng tuyết nhưng không thấy
Chỉ thấy quanh mình màu trắng hoa

Xuân 1984 Ba Lan

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời