Đã chín năm không được tin nhà
Tin đầu tiên là tin cha mất
Cha mất bao giờ con chẳng biết?
Trong bức thư đề năm 63

Nhớ ngày chào cha đi tập kết
Thầm hẹn hai năm trở lại nhà
Nghĩ đâu có một ngày cha mất
Con chẳng ở gần vuốt mắt cha

Cuộc đời cha một đời tê tái
Nước không còn nữa, lúc sinh ra
Cuộc khởi nghĩa Cần vương thất bại
Đắng cay cha trở lại quê nhà

Ôi cuộc đời của một nhà nho
Khổng Mạnh vài pho, dăm cậu học trò
Ngòi bút sắt chép ngược dòng chữ Hán
Khi quanh làng vang tiếng học a, o

Quên cuộc đời trong thú ngâm nga
Vịnh quê hương vài vận thơ ca:
Chim bay dọc bể đem tin cá
Nhà ở kề sân, sát mái nhà

Những đêm hè khí trời oi bức
Cha ru con một giọng u buồn:
Chim quyên xuống đất ăn trùn
Anh hùng lỡ vận lên nguồn đốt than

Bảy mươi nhăm tuổi, đời cha như thế
Sinh ra, Pháp cướp nước ta rồi
Đến khi chết lại bầy giặc Mỹ
Dưới mồ lòng u uất không nguôi

Cha ơi một ngày kia con trở lại nhà
Trên quê hương sạch bóng quân giặc Mỹ
Cha có biết từ đời cha bất đắc chí
Đến đời con cuộc sống cất lời ca

1963

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời