4/2/1966

Nỗi vui xen lẫn tự hào
Trạm bay xô viết đỗ vào mặt trăng
Tay người với tới cung hằng
Giấc mơ nghìn thuở, kể bằng hôm nay

4/3/1966

Tin đầu nhân loại còn say
Tin sau lại đến lung lay đất trời
Hành trình ba tháng xa khơi
Quốc huy xô viết sáng ngời sao Kim

14/3/1966

Tuyệt vời tư tưởng Lenin
Hành tinh bạn, vệ tinh em, một nhà
Mặt Trăng 9, Sao Kim 3
Ngân trong vũ trụ khúc ca con người

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời