Tặng em một đoá hoa xuân
Lòng anh đã hoá mưa nhuần tưới cây
Tặng em quyển sách này đây
Anh từng gối đọc những ngày xưa xa
Tặng em thế kỷ chúng ta
Nỗi vui nỗi khổ đều qua vội vàng
Tặng em mây nổi trên ngàn
Trăng phơi đầu bến, biển vang cuối bờ
Tặng em tất cả đời thơ
Bốn mươi năm lẻ, đợi chờ tặng em.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời