Tặng Quãng, em nhỏ tôi

Năm ấy tôi vừa lên sáu tuổi
Anh tôi cũng độ mới lên mười
Lá bài hằng sắp lên lầu giấy
Dưới cánh phù dung lộng lẫy tươi

Một trận gió rừng hung ác thổi
Lâu đài tan tác đổ như không
Tuổi xanh há dễ mau sờn chí
Lầu lại cùng hoa rạng vẻ hồng

Tự đó đến giờ mây gió thổi
Bao lầu tan tác trong lòng tôi
Nhưng tôi xây lại trong mơ mộng
Một cảnh lầu cao đẹp tuyệt vời!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời