Muôn cột giăng đều giây thép lưới
Tình dài vương vấn nợ phong sương
Hồn mơ dáng núi từng cơn khói
Lòng gởi theo ga mỗi chặng đường
Chuếnh choáng toa say sầu tứ xứ
Ngang tàng bánh cuộn gió mười phương
Đôi đường ân ái song song nối
Mây gió biên thuỳ, mộng cố hương.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời