Vầng trăng chênh chếch xế đầu non
Mờ tỏ chân mây đá mấy hòn
Tranh vẻ giang san màu khói nhạt
Đường in tang hải vết sương mòn
Chiếu chăn dấu củ còn hơi hám
Chuông trống chùa xưa vẫn bính bong
Cảnh đó người đây chi xiết nỗi
Nỗi thương chồng, với nỗi thương con.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời