Mỏi mòn chi xiết nổi lo âu
Con cách chồng xa có biết đâu
Tiếc nước nỉ non hồn cuốc oán
Thương thân rên rỉ giọng quyên rầu
Đã cam nung nấu duyên vàng đá
Nỡ phụ lầm than chố lửa dầu
Bứt rứt ruột tằm khôn chắp nối
Ngẩn ngơ ngày trọn lại đêm thâu.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời