Đồng vắng nông phu, đò vắng khách,
Làng chiều mây toả lướt màn sương.
Cây soi gương nước tìm dư ảnh,
Mây đọng lòng sông nhớ viễn phương.
Miếu cũ âm thầm bên cổ thụ,
Tre già thoi thóp dưới tà dương.
Ngâm nga mục tử về thôn vắng,
Vai nặng hoàng hôn mỗi bước đường.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời