Xót nỗi chồng, xót nỗi con
Nước mây xa cách mấy Thu tròn
Người đi kẻ ở càng ngao ngán
Đất rộng trời cao mấy nước non
Giấc buớm đêm Thu hồn vất vưởng
Canh gà tháng Hạ dạ chon von
Tình kia cảnh đà bao nổi
Khô héo mình ve lắm mỏi mòn.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời