Khi thường tình nghĩa trĩu hai vai
Biến lại càng thêm xót nỗi ai!
Có miệng muốn câm nên ngậm miệng
Còn tai giả điết hoa ngơ tai
Gối nghiêng nệm chích thân đành một
Dặm khách hồn quê bóng vẫn hai
Mẹ cách, con xa, chồng cách vợ
Cuộc đời ly biệt sống chi dài.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời