Chín kiếp trầm luân luỵ tự xưa
Nhân gian đầy đoạ thoả trời chưa?
Ai cười thế sự, đời mưa gió
Ai khóc nhân tình, buổi gió mưa.
Non nước khôn đo lòng bốn bể
Sắc tài thêm tủi hận ngàn xưa
Lau nhau một lũ trò con tạo
Cười gượng bao phen lại khóc hờ

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời