Bến Tre nữ sĩ ?椥女士 chưa rõ tên thật cũng như thân thế, có một bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì với chú thích: “Niên hiệu Bảo Đại năm Nhâm Ngọ (1942) mùa xuân, có một nữ sĩ ở Bến Tre chơi xuân đến nhà Ngô Lê Tố tự Hồi Chi ở Đề Gi, Phù Cát, lúc từ biệt làm thơ này tặng Tố”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời