Nhường – Yến Lan

Cũng lên tuổi lão, có nhường ai
Nhường chỗ in thơ, chốn gửi bài
Nhường bậc ghếch chân, lưng ghế tựa
Nhường đường quét sẵn khỏi vương gai

0 Bình luận
Close Menu