Đánh cờ – Dương Khuê

Hây hẩy trời xuân lúc mới trưa,Anh hùng đua chi hội mây mưa.Ngựa xe giong ruổi quân hùng hổ,Tượng sĩ nghêng ngang, tướng thẩn thơ.Trên tiệc tiếng tăm lừng bốn bể,Trong…

0 Bình luận