Hây hẩy trời xuân lúc mới trưa,
Anh hùng đua chi hội mây mưa.
Ngựa xe giong ruổi quân hùng hổ,
Tượng sĩ nghêng ngang, tướng thẩn thơ.
Trên tiệc tiếng tăm lừng bốn bể,
Trong quân mưu trí tót muôn kỳ.
Cảnh hay trước mắt nào khôn biết,
Thú vị thanh thơi đệ nhất cờ.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời