Trông nấp bóng ra chiều liễu yếu,
Bệnh đông phong sao khéo nực cười;
Trộm nghe sương tuyết hơi hơi
Cơm xơi mấy, thuốc xơi dãn mấy?
Thức hay ngủ, cớ sao nằm vậy?
Hãy tung màn gượng dậy làm vui!
Tiện đây hỏi một đôi lời:
Lòng chiều khách đã xuôi xuôi thế chửa?
Đàn cầm sắt gẩy chơi khúc nữa,
Rượu hoàng hoa còn trứa hay không?

  • Rằng vâng xin cũng chiều lòng!
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời