Mưỡu:
Ghen nhau chi cái tình đời,
Đem gương đố nữ đối người phong huê.
Tin xuân thỏ thẻ đi về,
Mảng vui oanh nói mà e liễu hờn.

Nói:
Gượm xin thưa lại,
Hỏi tình quân rằng phải thế hay không.
Buổi tân tri chưa vướng lục lây hồng,
Phòng trong đã Hà Đông sang sảng tiếng.
Ngắm vẻ anh hào coi cũng mến,
Kìa ghen hoa còn để truyện ngày xưa.
Chén khuyên chàng xin hãy gượng làm ngơ,
Đừng liễu cợt, trăng mờ chi thóc mách.
Một mai hỏi Tiểu Thư mượn sách,
Giật mình về nỗi khách đa mang.
Nước đời được mấy Thúc Lang.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời