Năm mươi nhăm tuổi hãy mừng ta,
Còn bốn mươi nhăm nữa đó mà!
Đội đức hải sơn ngày tháng rộng,
Ngẫm mình râu tóc tuyết sương pha.
Cung đàn chị nguyệt dù yêu trẻ,
Chén rượu làng quê vẫn kính già.
Xiêm áo cũng chung nhờ lộc nước,
Được riêng mạnh khoẻ, phúc riêng nhà.

Tiêu đề nghĩa là tự mừng thọ 55 tuổi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời