Danh thơm lương sứ nẻo xưa còn,
Cừu đới nay nên tạc gấc son.
Khiển khuyển tư ân lòng thế thái,
Ân cần công nghĩa đạo tôi con.
Phượng tiên năm nắm niềm khuya sớm,
Long tiết chăm chăm trải nước non.
Tế sự một mai ca Tứ mẫu,
Công danh hai chữ vẹn vuông tròn.

Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời