Hà thành trung thu tiết
Phong tĩnh hà minh mộ vũ hưu,
Giang thành triệt dạ tế quang phù.
Khí đăng thu hạ xa tranh đạo,
Hoàn Kiếm hồ biên nguyệt quải lâu.
Thế sự như kỳ vô định cục,
Suy mao tá tửu mạn tiêu sầu.
Nhi đồng tham trục ngư long hí,
Bất kế sơn hà dĩ bán thu.

Dịch nghĩa
Gió lặng ráng loè, mưa chiều tạnh hẳn rồi,
Giang thành suốt đêm bóng sáng quang quẻ nổi lên.
Dưới cây đèn điện, xe tranh nhau đường đi,
Bên hồ Hoàn Kiếm trăng treo trên mái lầu.
Việc đời như bàn cờ, không có định cục,
Tuổi già mượn rượu, gọi là để giải buồn.
Lũ trẻ mải theo trò chơi rồng cá,
Chẳng tính gì đến non sông đã nửa mùa thu rồi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời