Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
Lần lần, lửa lửa, rầy rầy, mai mai,
Có ai ta cũng thế này,
Không ai ta cũng như ngày có ai…!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 1,00/5)
Loading...

Trả lời