Nằm nhẩm những câu thơ dịch Đường thi cùng bạn Lệ thần ở nhà hàng Phú sĩ

Tiếng ta không phải không giàu,
Thơ ta tuyệt tác kém đâu Thịnh Đường.
Ngàn thu bất tử văn chương,
Thuý Kiều, Chinh phụ hàng hàng gấm thêu.
Giọng Hàn chim bổng tiêu dao,
Mà hồn Đại Việt, tỉnh tao nhẹ nhàng.
Nay xem mấy áng thơ Đường,
Tỉ tê đem thử dịch sang thơ mình.
Vần không túng, điệu nghe thanh,
Nghiễm nhiên thơ Hán hoá thành thơ ta.
Quý thay văn tự nước nhà,
Thật là quốc tuý, thật là quốc hoa.
Ra công ma luyện kẻo mà,
Để cho cùn sét, lỗi đà tại ai.

Chiêu nam ngày 25 tháng 11 năm 1944,
tức là ngày 10 tháng 10 năm Giáp thân ở tại bệnh viện

Bài thơ này vốn không có tên, được in ở đầu sách Đường thi gồm những bài dịch Đường thi của Lệ Thần Trần Trọng Kim, sau lời tự. Tiêu đề viết “Bài thơ của ông cử Dương Bá Trạc viết khi nằm ở bệnh viện tại đảo Chiêu nam”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời