Nam nhi mắc nợ tang bồng,
Dọc ngang trời rộng, vẫy vùng bể khơi.
Đưa nhau lên chốn vũ đài,
Văn minh tấn bộ, cùng người chen đua.

Ai đi khắp mặt địa cầu,
Phi Châu ai kiếm? Mỹ Châu ai tìm?
Nguyệt cầu còn kẻ muốn lên,
Mở miền Nam Cực, thăm miền Bắc Dương.
Quản bao nguy hiểm gian nan,
Chí bền vững chí, gan càng chắc gan.

Quanh quanh trong xóm trong làng,
Ếch ngồi đáy giếng, thấy đường đi đâu…
Mịt mù biển thánh rừng nho,
Ngọc tìm trong núi, châu mò đáy sông.
Xin ai đèn sách ra công,
Nợ công danh trả cho xong mới là.

Việt ngữ ban Tú tài, nhà in Maurice, 24 A-Coubert, SaiGon, 1952

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời