Vượng khí Lam Hồng đúc vĩ nhân,
Trời ban thêm tuổi chúa thêm ân.
Huân danh sự nghiệp: Hiến Thành Lý,
Phú quý vinh ba: Nhật Duật Trần.
Con cháu một nhà hai tổng đốc,
Pháp Nam hai nước một công thần.
Tuần này hạ thọ là tuần bảy,
Còn biết sau đây mấy chục tuần!

Bài thơ tiếng là mừng thọ, thực là châm biếm Hoàng Cao Khải phụng sự cho Pháp.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời