Những rầu song cũng gượng cùng vui,
Họp mặt nhau đây đủ sướng rồi.
Lưu lạc thành gia nơi đất khách,
Thuốc men nổi tiếng bậc thầy đời.
Chữa người thì dễ, xoay trời khó,
Cứu quốc chưa thành, hoạt chúng chơi.
Tương biệt ân cần xin bảo trọng,
Cơ duyên hội ngộ hãy còn dài.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời