Hai con, con đẻ với con chồng
Tình nghĩa đem cân một tấc lòng
Nghĩa nặng cho nên tình phải nhẹ
Suối vàng ai có biết cho không?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 4,00/5)
Loading...

Trả lời