Bác đã về thôi, đời đáng chán!
Tôi còn sống mãi, rượu cùng ai?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời