Mười mấy năm xưa ngọn bút lông
Sác sơ chẳng bợn chút hơi đồng
Bây giờ anh đổi lông ra sắt
Cách kiếm ăn đời có nhọn không?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 2,00/5)
Loading...

Trả lời