Nhớ ai, ai nhớ ai không
Phải chăng người Mạc-má-hồng năm xưa?
Trải bao đi gió về mưa
Mà duyên tri ngộ bây giờ là đây
Cuộc đời dâu bể đổi thay
Văn chương lại có phen này phụ trương
Bắc Nam xa cách dặm trường
Hồn thơ quanh quất như nhường không xa
Trăm năm chưa đến cõi già
Còn duyên văn tự, còn ta còn mình
Mấy nhời trong lúc đêm thanh
Xa xôi nhắn gửi bạn tình là ai!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời