Vẩn vơ nghĩ lại thêm cười
Của đời mà chịu cho đời lấy đi!
Nợ đời chưa trả chi chi
Nợ tình ai gánh thôi thì mặc ai!
Giai nhân nan tất đắc
Tiếp thơ ai chán lắc lại buồn tênh
Thôi, chi mà đàn mà trống mà phách mà sênh
Đập cho nát mảnh tình tung tứ xứ
Khâm Thiên nguyệt ám Hằng Nga khứ
Khách địa thu thâm Phạm Thúc hồn
Khúc tì bà riêng nhớ cuộc truy hoan
Cười bạch phát với hồng nhan thôi có thế
Minh quân lương tướng tao phùng dị
Ai với ai, ai để bập bùng ai
Buồn trông nước chẩy huê trôi

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời