Đa tiền mới đa tình,
Ít tiền, son phấn khinh.
Đi qua phố Hàng Giấy,
Trông nhiều cô cũng xinh:
Mần thinh!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời