Nếu anh đi bên phải
Đường đời chắc đã gặp em
Nhưng anh lại phải đi bên trái
Mỗi ngày một xa thêm

1985

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời