Từ tuyến đầu tổ quốc
Những lá thư miền Nam
Đỉnh căm hờn cao vút
Nguồn thương cảm muôn vàn

Đây lá thư Quảng Ngãi
Trà Khúc nước sông đầy
Em gần anh ba bữa
Xa anh ba nghìn ngày

Đây lá thư Rạch Giá
Má con giặc giết rồi
Lòng ba như trận gió
Ghi mối thù con ơi

Đây lá thư Tây Nguyên
Ngọn lửa rừng không tắt
Trái cây là cơm ăn
Vỏ cây là áo mặc

Đây lá thư Sài Gòn
Đồng chí gửi đồng chí
Chuyện tiểu đội anh hùng
Trước toà mắng giặc Mỹ

Đây lá thư Ấp Bắc
Còn nóng hổi chiến công
Đánh tan hai ngàn giặc
Vang khí thế thành đồng

Những lá thư lá thư
Khắp miền Nam đây đó
Trang giấy nặng tâm tư
Mỗi dòng như máu rỏ

Đây mới là căm thù
Người có cha bị giết
Người có mẹ bị tù
Người có em bị hiếp

Đây mới là cách mạng
Chống Mỹ, cao ngọn cờ
Những trái tim cộng sản
Ngời chói ánh ngày mai

Đây mới là tình yêu
Không thời gian, biên giới
Dù xa cách vạn chiều
Vẫn một lòng chờ đợi

Đây mới thật là thơ
Không phải trò chơi chữ
Tình chân thật đơn sơ
Đẹp như hồn xứ sở

Từ tuyến đầu tổ quốc
Những lá thư quê hương
Đã trở thành ngọn đuốc
Soi bước tôi lên đường

12-1963

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, trung bình: 2,00/5)
Loading...

Trả lời