Đến Hải Phòng
Nhớ Qui Nhơn
Giữa mùa hoa phượng, giữa hồn tháng năm
Hoà bình ngày thứ ba trăm
Hải Phòng ta đến, khu Năm ta rời
Khu Năm hoa phượng buồn rơi
Cờ sao lặng bóng, một trời không sao
Hải Phòng hoa phượng đón chào
Cờ trăng chói sáng ngàn sao đầy trời
Lòng ta chia sẻ đôi nơi
Nhớ khu Năm, lại mừng vui Hải Phòng
Đêm nghe tiếng hát văn công
Bay trên Cửa Cấm mà lòng vấn vương
Qui Nhơn từ buổi lên đường
Tiếng văn công tắt, phố phường lặng thinh

Hỡi người thợ áo màu xanh!
Anh vào trong xưởng của anh tươi cười
Con tàu sóng vỗ ngoài khơi
Ngày mai nối lại hai trời mến thương
Bắc Nam chung một con đường
Hải Phòng anh ở, Qui Nhơn tôi về
Bắc Nam chung mối tình quê
Một mùa hoa nở, bốn bề cờ bay

5-55

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời