Anh mua bó hồng tươi
Tặng người anh gặp gỡ
– Người ta bỏ tôi rồi;
Tôi mua làm chi nữa ?

Anh dùng bó huệ trắng
Biếu một kẻ tương thân.
– Tôi có một người bạn
Nhưng may chẳng được gần.

Đừng hỏi nữa người ơi!
Tôi chẳng thích hoa tươi.
Người bán giùm hoa héo
Để tôi tặng lòng tôi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời