Tặng hai nhà văn Trung Quốc đi vào Khu 4

Thu lạnh, ấm thêm tình quốc tế
Bạn ra mặt trận hướng phương nam
Bảy trăm tàu giặc tin vừa báo
Hẹn lại mừng nhau chiếc một ngàn

10-1965

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời