Kính này màu trắng trong
Với điểm cao hội tụ
Để cho anh nhìn gần
Thấy rõ gần như cũ

Kính này màu vàng phai
Soi chân trời phía trước
Để cho anh nhìn xa
Ít ra hai trăm thước

Kính này có một màu
Như màu mâ xanh xám
Sáng ra trong bóng râm
Sẫm đi ngoài ánh sáng

– Có một thứ kính nào
Màu thời gian đặc biệt
Tôi thấy lại mặt em
Trong một ngày xuân đẹp?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời