Tình yêu không ở nơi em
Tình yêu không ở nơi anh
Tình yêu ở giữa hai ta

Anh yêu nhiều đến nỗi
Em không còn là em nữa, em ơi!

Anh yêu em nhiều đến nỗi
Anh không còn anh nữa em ơi!

Em đến cho anh
Sự cứng rắn
Của một người đàn bà
Cũng như anh đã cho em
Sự yếu đuối
Của một người đàn ông.

(1988)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời