Tặng tất cả các bạn sinh viên trường thuốc
Triệu vi Việt khê nữ
Mộ tác Ngô vương ky
(cổ thi)

Gió quyến mây cao rỡn bóng xanh
Muôn hoa cười cợt, lá, chim cành
Tây Thi đắm đuối cùng mây gió
Bồng bột ngày xuân với tuổi xanh

Với hoa với gió với ngày xuân
Lộng lẫy, Tây Thi toả nét thần
Nước biếc rỡ ràng in mỗi nét
Của người thiếu nữ loã lồ thân

Xiêm lụa tay nâng, ngấn tóc dài
Quanh mình rủ xuống tợ sương phai
Ánh xuân âu yếm hôn mình ngọc
Hoa lá, trong gương nước mỉm cười

Yểu điệu tay tiên xả lụa đào
Nghiêng mình với lấy nước mây cao
Say sưa nàng thấy mình trong nước
Như ánh bình minh điểm bóng chiều

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (chưa có vote)
Loading...

Trả lời